“La nueva gestión del empleo público”, per Carles Ramió i Miquel Salvador

La societat actualment es situa en un context de canvis profunds que impregna tots els nivells i àmbits. Per aconseguir fer front a aquest canvi, resulta necessari comptar amb administracions fortes i capaces. I això no és possible sense una adequada gestió dels recursos humans.

Amb aquestes paraules començava dijous 22 de març la presentació del llibre “La nueva gestión del empleo público” escrit per Carles Ramió i Miquel Salvador. Un llibre que, tal i com explicava Miquel Salvador, pretén explicar els reptes, els riscos i els elements que1540-1 conseqüentment cal incloure en l’agenda. I és que no exposa només els problemes, sinó que aborda les solucions a aplicar en els diversos àmbits de la gestió pública per assolir les transformacions necessàries. Carles Ramió afegia també que es tracta d’un llibre que suposa un homenatge als practicioners, aquells que impulsen i desenvolupen les polítiques de recursos humans a l’administració pública. En aquesta direcció, Miquel Salvador apuntava precisament que el procés d’elaboració d’aquest llibre s’havia basat en posar sobre la taula coneixements i experiències -alhora que també realitzar propostes- que posessin en valor les coses que ja es fan a les administracions i que funcionen.

La presentació va estar acompanyada d’una taula rodona amb la voluntat de reflexionar al voltant de l’ocupació pública de la qual van formar part Miquel Salvador i Carles Ramió juntament amb altres personalitats destacades de la Gestió Pública com són Carme Noguer -presidenta de l’Associació Catalana de Gestió Pública i cap de Recursos Humans de l’Ajuntament de Manlleu-, Carles Arias -director de Recursos del Consorci d’Educació de Barcelona- i Juliana Vilert -presidenta de Factor Humà i cap de Recursos Humans de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya-. Tots els ponents van coincidir en dos aspectes: la importància del capital humà, dels recursos humans, i la necessitat de reformes amb visió estratègica, per les que resulta necessari un compromís -i fins i tot sacrificis- per part dels diferents actors. Carles Ramió però va anar més enllà, defensant que ja no valen les estratègies reformistes, sinó que cal dinamitar conceptualment l’actual administració: construir un bon model de recursos humans per assolir la sostenibilitat de l’administració de manera intergeneracional.

IMG_0909 copia.jpg

Per finalitzar, Carles Ramió va fer també un incís sobre els joves que en un futur han d’ocupar els llocs de treball de l’administració pública que quedaran vacants en els propers anys donades les altes taxes de jubilació que s’esperen -en algunes comunitats autònomes com el País Basc o València l’administració perdrà prop del 80% del seu cos. Apuntava que encara que es parteixi aleshores d’una Administració Pública molt més petita, caldrà contractar un milió de nous funcionaris. Que entri la joventut -molt ben preparada, amb elevat valors públics i totalment digitalitzada- resulta una gran oportunitat. Però cal canviar les regles del joc per tal de poder aprofitar aquesta oportunitat: cal proporcionar-los sistemes d’accés molt més atractius així com una estructura en entrar que permeti aprofitar tot el seu potencial. I cal fer-ho ja, en els propers dos, tres o quatre anys, o ja serà tard.

“La administración pública se juega en las próximas décadas su propia supervivencia. O se renueva institucionalmente de forma robusta y creativa o muere, desaparece.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s