No fa por el monstre en una gàbia de vidre

Per David Maya


Un fantasma recorre el país: el fantasma de l’Administració Pública, un exèrcit de màquines ben vestides, fredes i sense escrúpols, un monstre que tracta de controlar- nos i que s’alimenta dels nostres impostos. Aquesta percepció, arrossegada per la falta de transparència de l’Administració, ha de desaparèixer si volem gaudir d’un bon Sector Públic.

Tot i que l’Administració Pública ha estat capaç de prestar uns serveis modèlics, n’és un exemple el Sistema Públic Sanitari, classificat pel World Economic Forum, com la millor sanitat del món, el seu principal dèficit respecte als països de l’entorn són la manca de transparència i la rendició de comptes. De fet, Espanya va ser el darrer país d’Europa, amb més d’un milió d’habitants, en tenir llei de transparència.


Quan parlem de transparència no l’hem d’associar només a facilitar dades, sinó també, a explicacions de l’acció de govern, per la qual cosa podríem afirmar que el concepte suposa obrir informació compatible i reutilitzable, que permeti conèixer i controlar e funcionament de les institucions públiques. En aquest sentit, el problema és que una bona valoració de l’Administració, per part dels ciutadans, no només ve donada per
una bona gestió, ja que també són necessàries les parets de vidre que permetin fiscalitzar-la i controlar-la.

La manca dels principis de bon govern han generat una percepció molt negativa cap a la mateixa Administració. Segons dades de 2017, més concretament de l’Informe sobre la Percepción Ciudadana de los Servicios Públicos, un 44% dels entrevistats considerava aquests serveis com a poc satisfactoris i un 8%, directament, tenia la percepció de què eren res satisfactoris. Comptat i debatut, és alarmant veure com més
del 50% té una visió tan nefasta del Sistema Públic.

El que arrosseguen aquestes dades no és poca cosa i en els últims anys, s’està fent palesa la necessitat de modernitzar l’Administració Pública. És, aleshores, modernitzar l’Administració una bona manera d’erradicar aquest problema? Realment ho desconeixem, però el que sí podem afirmar és que tenim al davant una molt bona oportunitat. Com bé diu la dita, “renovar-se o morir”.

El paper de les TIC i les seves eines per millorar la comunicació amb els ciutadans ja és un primer pas. És aquí on entra la figura de la governança electrònica, el que suposa, que el sector públic utilitzi les tecnologies de la informació i la comunicació per així millorar la distribució d’informació i el servei que proporcionen. Per aconseguir-ho, és necessari incentivar a la ciutadania perquè participi en el procés de presa de decisions,
fent que el govern sigui més responsable, transparent i eficaç.


Tanmateix, no hem de ser conformistes, no hi ha prou amb utilitzar les TIC i tenir una bona governança electrònica. La nostra fita hauria de ser dotar-nos d’un Govern Obert exemplar, on les activitats del govern i de l’Administració Pública siguin obertes a tots els nivells possibles per a l’escrutini i supervisió eficaç dels ciutadans. Per tant, s’oposa al concepte de Secret d’Estat, és a dir, certa informació que el mateix Estat no publica, ja que ho atribueix a temes de seguretat.

Encara i això, no podem deixar passar per alt que per a poder fer més transparent l’Administració, primer hem d’acabar amb el greu problema de la bretxa digital. I no únicament la que tots coneixem, és a dir, les desigualtats existents en l’accés a Internet, sinó també, hem de tenir en compte la denominada segona bretxa digital, que afecta i se centra en els problemes per l’ús i la comprensió de les TIC.


En definitiva, resulta evident que per a la modernització del nostre sector públic cal anar més enllà de la transparència, però no podem oblidar que aquesta és un pilar bàsic en qualsevol Estat democràtic. Els ciutadans volen saber com i quan es prenen les decisions i en què s’inverteixen els diners públics. El govern obert és un concepte determinant a l’hora de fer desaparèixer la concepció arcaica que es té sobre l’Administració. Tot això, sempre, sense obviar que primer ha de remeiar-se la xacra de la bretxa digital.

Preveure cursos de formació, així com dotar d’eines i instruments als col·lectius més vulnerables, invertint en biblioteques, poden ser exemples de com solucionar el problema. A parer meu, hem de veure aquest problema com una gran oportunitat per transformar l’Administració. Només amb molta transparència i rendició de comptes aconseguirem ser l’enveja d’Europa en l’àmbit públic, i és que no pot ser que més de la
meitat de la població pensi que els serveis públics no són satisfactoris o directament, tinguin una percepció tan negativa. Serà en tancar el monstre en una gàbia de vidre quan el deixarem de veure com a tal i podrem comprovar que Administració i Benestar són, fins i tot, simbiòtiques.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s