Jornada ‘Innovació i canvi en la gestió dels recursos humans en el Sector Públic’

La societat actual es situa en un context de canvis profunds que impregnen tots els seus àmbits. Per aconseguir fer front a aquests canvis, resulta necessari comptar amb organitzacions fortes i amb capacitat d’adaptació. I això no és possible sense una adequada gestió dels seus recursos humans.

Amb aquestes paraules començava dijous 26 de març la presentació de la Jornada ‘Innovació i canvi en la gestió dels recursos humans en el Sector Públic’ organitzada per la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra i a la que vam assistir l’equip d’Smart Government UPF. Una jornada que, tal i com explicava el seu degà, Miquel Salvador, pretenia compartir reflexions i experiències sobre els processos d’innovació i canvi en la gestió dels recursos humans entre organitzacions públiques i privades per tal de generar un coneixement col·lectiu que permeti afrontar-los conjuntament.

I és que són molts els reptes que es plantegen a l’Administració i al conjunt d’organitzacions del sector públic. Els processos de digitalització i la demanda social d’eficiència són només alguns dels exemples que van sorgir a les taules rodones configurades per professionals dedicats a la gestió dels recursos humans del món públic i privat. En aquest sentit, Carles Ramió, vicerector de la UPF, citava el relleu generacional conseqüència de l’envelliment de les seves plantilles i la Intel·ligència artificial i la robòtica definint-los com a ‘dos trens als que l’administració pública no pot deixar escapar’. Així mateix, Marc Vidal, consultor en transformació digital, apuntava el blockchain com la tecnologia disruptiva que més canviarà la manera de treballar posant de relleu la necessitat d’estructurar un model de canvi per abordar correctament la transformació digital.

Seguint en la línia dels reptes del sector públic en aquest àmbit de coneixement, en una segona taula rodona amb convidats/des de diferents institucions públiques, es van posar els mètodes de selecció i captació de talent en el punt de mira. Lola Miró, directora dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, definia la oposició com un mètode de selecció obsolet- tal i com està plantejat- assegurant que la ingent normativa que regula l’accés a la funció pública no impedeix la implantació d’altres alternatives de selecció. En aquest sentit, el cap de Recursos Humans de l’Ajuntament de Granollers, Pau Juste també va ressaltar la importància de dur a terme una bona selecció per a una posterior bona política de desenvolupament i carrera de l’empleat/da públic/ca. Alhora, va introduir el concepte de treball col·laboratiu intergeneracional com a mecanisme per dur a terme el traspàs de coneixement expert als nous empleats públics en el context de relleu generacional actual.

Aquestes reflexions més teòriques van anar acompanyades de l’exposició de bones pràctiques en matèria de recursos humans aplicades en diferents organitzacions. En aquesta direcció, resulta interessant destacar la iniciativa que ha impulsat l’Ajuntament de Barcelona a través d’un procés de selecció per constituir una borsa de treball temporal caracteritzat per la realització de temaris i proves més enfocats a mesurar les competències necessàries per al correcte desenvolupament del lloc de treball així com per la disminució de la valoració dels mèrits amb l’objectiu de captar millor el talent i agilitzar el procés selectiu. La presentació va anar a càrrec de Josep Maria Sans, Director de Serveis jurídics i de promoció de RRHH d’aquesta entitat.

Així, si bé és cert que el conjunt de solucions innovadores exposades esdevenen fonamentals per començar a fer front als reptes plantejats, també ho és que resulten impossibles d’implementar sense el suport de la direcció política. En aquest sentit, la jornada acabava amb un debat de gestió de les persones des de la perspectiva política amb, d’una banda, Annabel Marcos, secretària d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, que posava la creació del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública com a exemple d’acció per afrontar la revolució digital. I, d’altra banda, Andrés Zearreta, Viceconseller de Funció Pública del Govern Basc, qui va exposar la necessitat de buscar fórmules legals que permetin seleccionar els millors empleats públics així com crear, capturar i compartir el seu coneixement.

En síntesi, és llarga la llista de reptes que se li presenten a l’administració pública i els seus recursos humans i impliquen processos de canvi profunds. Però cada vegada són més les experiències i solucions innovadores que posen el focus en la persona per fer-hi front transformant així els reptes en oportunitats a efectes de renovar les administracions públiques amb els recursos humans que volem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s